2010 /

cortines de Montjuic III
cortines de Montjuic III
cortines de Montjuic III
cobrellit de Montjuic
volante de Montjuic
volante de Montjuic
volante de Montjuic
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria de Palautordera

cortines de Montjuic III

texture manipulation
42 x 212 cm

cortines de Montjuic III

detail

cortines de Montjuic III

detail

cobrellit de Montjuic

oil on bedcover
150 x 216 cm

volante de Montjuic

oil on curtain
250 x 21 cm (+)

volante de Montjuic

detail

volante de Montjuic

detail

Santa Maria de Palautordera

oil on bed sheet
148 x 112 cm

Santa Maria de Palautordera

detail

Santa Maria de Palautordera

detail